Հայտարարություններ

Ծանուցում

Ընկերությունը հայտարարում է արտաքին աուդիտ իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության մրցույթ:

Մրցույթի պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: