Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություններ

2017-I      2017-II      2017-III      2017-IV


2016-I      2016-II      2016-III      2016-IV


2015-I      2015-II      2015-III      2015-IV


2014-I      2014-II      2014-III      2014-IV


2013-I      2013-II      2013-III      2013-IV


2012-I      2012-II      2012-III      2012-IV


2011-I      2011-II      2011-III      2011-IV


2010-I      2010-II      2010-III      2010-IV


2009-I      2009-II      2009-III      2009-IV