Նշանակալից մասնակիցներ

«Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ ներդրումային ընկերության նշանակալից մասնակիցներն են՝
 
 
 

Անուն Ազգանուն

Կանոնադրական կապիտալում
մասնակցություն (տոկոսներով)

1.

Տիգրան Խանիկյան

37.0 %

2. Սմբատ Սարոյան

33.0 %

3. Մարլեն Լիսիցին

30.0 %