Դիլերային գործունեություն

Դիլերային գործունեություն է համարվում Ընկերության կողմից իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարումը:

Դիլերային գործունեության շրջանակներում Ընկերությունը իրականացնում է ՀՀ պետական և ՀՀ ոչ պետական արժեթղթերով գործարքներ, մասնավորապես՝

  • ՀՀ պետական պարտատոմսերի առք և վաճառք
  • ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսերի առք և վաճառք
  • Բաժնետոմսերի առք և վաճառք:

Ընկերությունը արժեթղթերով գործարքները կատարում է ինչպես «Նասդաք ՕԷմԷքս Արմենիա» ԲԲԸ-ում, այնպես էլ չկարգավորվող շուկայում:

 

Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: