Ընկերության մասին

«Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ` Ընկերություն) հիմնադրվել է 2005թ. հունիսի 8-ին: Նույն թվականի հուլիսի 14-ին Ընկերությունը լիցենզիայի դիմում է ներկայացրել ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողով` արժեթղթերի շուկայում բրոքերային (դիլերային) գործունեության լիցենզիա ստանալու համար: ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 05.08.2005թ. թիվ 170/05 որոշմամբ Ընկերության լիցենզիայի դիմումը բավարարվեց և նրան շնորհվեց բրոքերային (դիլերային) գործունեության ԲԳ 0055 լիցենզիան: Համաձայն 20.10.2007թ.-ին ընդունված «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 04.06.2008թ.-ին «Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ-ն ներկայացնում է դիմում ՀՀ Կենտրոնական Բանկ վերագրանցվելու և վերալիցենզավորվելու որպես ներդրումային ընկերություն: ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կոդ 050.0121ԾՕՀ.27.06.08 որոշմամբ «Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ-ն վերագրանցվել և վերալիցենզավորվել է որպես Ներդրումային Ընկերություն և նրան շնորհվել է ներդրումային ծառայություների մատուցման ՆԸ 0004 լիցենզիա:

 

Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության  դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: