Նշանակալից մասնակիցներ

«Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում հարյուր տոկոս բաժնեմասի սեփականատեր է հանդիսանում Տիգրան Խանիկյանը: