All posts by admin

Հայտարարություն

Ընկերությունը հայտարարում է արտաքին աուդիտ իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության մրցույթ, Ընկերության 2021թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության ամենամյա արտաքին աուդիտ իրականացնելու նպատակով: Մրցույթի անցկացման մասին ծանուցման տեքստին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Հայտարարություն

«ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 19․11․2021թ․ թիվ 1/601Ա որոշմամբ գրանցվել է «Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ ներդրումային ընկերության կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, համաձայն որի Ընկերության կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 11մլն․ ՀՀ դրամով և ներկայումս կազմում է 175մլն․ ՀՀ դրամ։