Ընկերության առաքելությունը և գործունեության նպատակը

Ընկերության առաքելությունն է լինել վստահելի ֆինանսական միջնորդ Հայաստանի ֆինանսական շուկայում` ներդնելով և զարգացնելով նոր տեսակի ծառայություններ:
Մեր աշխատանքի սկզբունքն է` ապահովել մատուցված ծառայությունների բարձր որակ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին:

Ընկերության ռազմավարությունը նպատակաուղղված է հետևյալ ծրագրային նպատակների իրականացմանը`

– ՀՀ ֆինանսական շուկայում ամրապնդել հաստատված դիրքը որպես կայուն և վստահելի ֆինանսական կառույց               հատկապես արժեթղթերի շուկայում:
– Ձևավորել հաճախորդների կայուն շրջանակ` ընկերության կողմից որդեգրած գործարար գաղափարախոսությանը           համապատասխան:
– Ընկերությունը ձգտելու է բարձրացնել իր ֆինանսական միջնորդության մակարդակը և մատուցվող ծառայությունների:
– Համատեղ բիզնեսի ծավալում համաշխարհային կամ ռեգիոնալ ճանաչում ունեցող ֆինանսական կառույցի հետ: