Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և արտաքին աուդիտորական ընկերության աուդիտորական եզրակացություն

2023 աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2022 աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2021 աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2020 աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2019 աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2018-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2017-աուդիտ  Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2016-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2015-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2014-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2013-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2012-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2011-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2010-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2009-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2008-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2007-աուդիտ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ