All posts by admin

Հայտարարություն

Ընկերությունը հայտարարում է արտաքին աուդիտ իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության մրցույթ, Ընկերության 2015թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության ամենամյա արտաքին աուդիտ իրականացնելու նպատակով: Մրցույթի անցկացման մասին ծանուցման տեքստին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: